Sản phẩm

Hình
của
product image
  • product image
  • product image
  • product image

Bao khổ qua

Thời gian sản xuất bao khổ qua 5 ngày sau khi đặt hàng.

Đặc điểm:

Loại 1: 15cm x 35cm
- Bao được sản xuất theo dạng túi rút, chất liệu dày, mềm, dai. 
- Dùng để bao khổ qua nhỏ, mướp nhỏ
Loại 2: 15cm x 50cm
- Bao được sản xuất theo dạng túi rút, chất liệu dày, mềm, dai. 
- Dùng để bao khổ qua lớn, mướp lớn

<< Quay lại
Products > 
Sản phẩm bao trái cây
  • x