Sản phẩm

Hình
của
product image

Bao nhãn

Dùng để bao chùm nhãn lúc trái còn non hoặc trái sắp thu hoạch. Ngăn chặn dơi ăn, sâu ruồi phá hoại trái. Có thể dùng cây bao trái để bao chùm trên cao
Đặc điểm:
Kích thước: 25cm x 30cm hoặc 30cm x 35cm 
- Bao được sản xuất theo dạng túi rút, chất liệu dày, mềm, dai.

<< Quay lại
Products > 
Sản phẩm bao trái cây
  • x