Sản phẩm

Hình
của
product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image

Bao trái bưởi

Thời điểm bao trái:
- Bao trái nên tiến hành khoảng 1 tháng sau khi đậu trái (trái bưởi khoảng bằng nắm tay hoặc nhỏ hơn)
Đặc điểm:
- Bao bưởi được sản xuất theo dạng túi rút, có thể bao nhiều loại bưởi khác nhau như Da Xanh, Năm Roi, Bưởi Diễn có thể kết hợp sử dụng với cần bao trái trên cao. 
Loại 1: 30cm x 35cm Mỏng
- Chất liệu mỏng, mềm, dai, có thể quan sát biến đổi màu trái từ bên ngoài bao
Loại 2: 32cm x 35cm Dày 
- Chất liệu dày hơn, mềm, dai, khó quan sát được màu trái nhưng bao chắc chắn, khó bị rách, tuổi thọ cao.
Loại 3: 32cm x 37cm Dày-Kiếng
- Chất liệu dày và có thêm một lớp bao kiếng cao 13cm bên dưới bao, có thể thấy rõ màu trái dù quan sát theo phương ngang hoặc quan sát từ dưới lên.

<< Quay lại
Products > 
Sản phẩm bao trái cây
  • x