Sản phẩm

Hình
của
product image
  • product image
  • product image

Bao vú sữa

Thời điểm bao trái:
- Khi trái vú sữa có đường kính 2-3 cm là có thể tiến hành bao trái
Đặc điểm:
Loại 1: 16cm x 20cm 
- Bao được sản xuất theo dạng túi rút, chất liệu dày, mềm, dai. - Dùng để bao vú sữa lò rèn 
Loại 2: 18cm x 20cm
- Bao được sản xuất theo dạng túi rút, chất liệu dày, mềm, dai. - Dùng để bao vú sữa nâu 
Loại 3: 20cm x 20cm
- Bao được sản xuất theo dạng túi rút, chất liệu dày, mềm, dai. - Dùng để bao vú sữa nâu lớn

<< Quay lại
Products > 
Sản phẩm bao trái cây
  • x