Sản phẩm

Hình
của
product image
  • product image
  • product image
  • product image
  • product image

Khuôn tạo hình tiểu đồng

- Phù hợp cho Ổi, Xoài, Dưa lê, Dưa lê vàng
- Trọng lượng quả từ 600grm
- Kèm đủ phụ kiện

<< Quay lại
Products > 
Sản phẩm bao trái cây
  • x